ČESKÉ BUDĚJOVICE

Termín: 25. září 2018

Místo: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, přednáškový sál, 1. patro

Program:

9.30 Prezence účastníků
10:00 Úvodní slovo ředitele Jihočeské vědecké knihovny/Mgr. Ivo Kareš
Vývojové trendy v knihovnictví / PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR
10:30 Panelová diskuse
12:00 Otázky z publika, po ukončení je přichystáno občerstvení

Otázky k diskusi:

1/ Máme tradici: velmi hustou síť knihoven. Jaký máte názor na její udržení či rozvoj v příštích letech?
2/ Co by měly knihovny v budoucnu dělat více?
3/ Co by měly knihovny v budoucnu zlepšit?
4/ Jak zaangažovat vedení obcí, aby podporovalo proměnu knihoven?
5/ Jak podpořit transformaci knihoven, na co se soustředit - např. v propojení se školami?
6/ Jak podporuje Jihočeský kraj rozvoj knihoven na svém území? Jsou vypsány nějaké grantové programy na podporu knihoven? Co podporovat v rámci dotací - ICT, prostor, vybavení, kulturní a vzdělávací akce?

Diskutovat budou:
Mgr. Ivo Kareš - ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích
Pavel Hroch - náměstek hejtmanky Jihočeského kraje
JUDr. Ondřej Veselý - poslanec Poslanecké sněmovny PČR
Mgr. Eva Vanžurová - starostka města Písek
Mgr. Jan Zeman - starosta obce Boršov nad Vltavou
Mgr. Pavel Talíř - starosta města Kaplice, člen předsednictva Svazu měst a obcí
Diskuzi bude moderovat PhDr. Hana Soukupová.

Z diskuse bude pořízen audiovizuální záznam.