HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: 13. června 2018, 13 - 16 hodin

Místo: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, Hradec Králové 3, konferenční sál (5. NP)

Panelové diskuze se zúčastní JUDr. Kateřina Kalistová, náměstkyně ministra kultury pro řízení sekce živého umění, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora Hradce Králové pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní
a vědecké knihovny v Hradci Králové, Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce Králové, Ing. Dušan Šustr, předseda Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje a starosta Nepolis.


Diskuzi bude moderovat Mgr. Zlata Houšková.