JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Festival RE:PUBLIKA – expozice 100 LET 100 KNIH
Festival RE:PUBLIKA – expozice 100 LET 100 KNIH

100 LET 100 KNIH

26. 5. - 17. 6. 2018

To nejlepší z české literatury za posledních 100 let ožívá v Pavilonu Morava

Expozice 100 LET 100 KNIH v Pavilonu Morava (Veletrhy Brno) reflektuje moment vzniku české státnosti v souvislosti s podporou české literatury a slovesnosti, jež vedla ke zrodu knihovního zákona a sítě knihoven. Představeno je 100 českých knih, které mají podnítit zájem o českou literární historii uplynulých 100 let. Bohatost knižní kultury prezentují inspirativní citáty z nejlepších děl, jež motivují k přemýšlení o historických souvislostech a budoucnosti, prostřednictvím interaktivních prvků vtahují do děje.

Garantem projektu je Knihovna Jiřího Mahena v Brně, výtvarnou koncepci zajišťuje Fakulta architektury VUT. Dalšími partnery jsou Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno, Moravská zemská knihovna, Muzeum Brněnska a Muzeum města Brna. Expozici zaštiťují významné osobnosti spjaté s Brnem.

Co vše pavilon nabízí?

Vyjma expozice nabízí pavilon Relaxační knihovnu - čítárnu, nové knihovničky, hernu, obři puzzle i místo pro rodiče s dětmi, Edtech knihovnu prezentující 3D technologie a aplikace podporující čtenářskou gramotnost a Literární salon plný autorských čtení, diskusních fór, divadelních přestavení, interaktivních workshopů apod. Nechybí ani doprovodný program - dopolední pro školy a odpolední pro rodiny, veřejnost a odborníky.

Více:

Projekt je podpořen dotací z MK ČR 2018.

Knihovničky
Knihovničky

Knihovničky - literární lavičky

Knihovna Jiřího Mahena v Brně


Literární lavičky našly svoji inspiraci v zahraničí v tzv. knihobudkách. V KJM jsme myšlenku rozvinuli o unikátní mobiliář, který oživuje veřejný prostor, nabízí veřejnosti zajímavou knižní i hudební nabídku a zpříjemňuje pobyt ve městě. Výjimečnost knihovniček spočívá v možnosti jejich propojení s městskými lavičkami.

Knihy v lavičkách pravidelně doplňujeme. Přístupny jsou nonstop a zdarma pro každého, nechybí ani společná setkání u knihovniček či akce pořádané ve spolupráci s jinými subjekty. Do jejich podoby může zasáhnout každý kolemjdoucí. Vypůjčenou knihu může čtenář vrátit zpět, příp. ji nahradit svou vlastní. Vzhledem k vhodnému umístění a dostupnosti laviček jak v centru Brna, tak v jeho městských částech, je mohou využívat i lidé nacházející se v tíživé životní situaci či lidé ohrožení sociokulturním vyloučením.

Kde v Brně lavičky najdete?

Lavičky se nacházejí na těchto místech:

Vzhled knihovniček navrhlo architektonické studio AEIOU, výroby se ujala společnost Dřevodílo Rousínov, design pochází z ateliéru Malujeme jinak.