KARLOVY VARY

Termín: 19. září 2018, 14 - 16 hod.

Místo: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 36006 Karlovy Vary, společenský sál

Účast na panelové diskusi přislíbili:

Mgr. Daniela Seifertová - náměstkyně hejtmanky a radní pro kulturu Karlovarského kraje
Mgr. Jiří Klsák - náměstek primátora města Karlovy Vary
PaedDr. Vratislav Emler - ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary
Mgr. Daniela Drobečková - ředitelka Městské knihovny Sokolov
Mgr. Marie Mudrová - předsedkyně regionální sekce SKIP Karlovarského kraje, knihovnice a zastupitelka města Chebu (předsedkyně Komise kultury)
Martin Maleček - starosta města Hroznětín
JUDr. Radan Večerka - předseda Spolku pro obnovu venkova Karlovarského kraje

Úvodní prezentaci přednese PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky.

Diskuzi bude moderovat: Radim Jehlík - moderátor a vedoucí redakce Českého rozhlasu Karlovy Vary