KLADNO

Termín: 3. října 2018, 14 - 16 hod.

Místo: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Účast v panelové diskusi předběžně přislíbili:

  • Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hetmanka Středočeského kraje
  • Mgr. Karel Horčička, radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje
  • Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje
  • Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany a místopředseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Středočeského kraje
  • Mgr. Gabriela Jarkulišová, ředitelka Městské knihovny Kutná Hora a předsedkyně Sekce veřejných knihoven SKIP za region Střední Čechy
  • Mgr. Jana Poláková, starostka obce Byšice
  • PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR
  • Mgr. Robert Georgiev, ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně

Moderátor: PhDr. Jaroslav Císař, šéfredaktor časopisu Čtenář

Druhá část odpoledne (od 16:30) bude věnována předání ceny Středočeský Kramerius 2018 - ocenění nejlepším dobrovolným knihovníkům 5 regionů Středočeského kraje.