KNIHOVNY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

V JMK působí 715 veřejných knihoven s celkem 92 pobočkami, z toho je 75 profesionálních a 541 neprofesionálních obecních knihoven zřizovaných městy a obcemi.

Moravská zemská knihovna v Brně plní roli krajské knihovny a 7 knihoven je pověřeno výkonem regionálních funkcí. Největší veřejnou městskou knihovnou v kraji je Knihovna Jiřího Mahena v Brně s 32 pobočkami ve městě. V kraji dále působí specializované, vysokoškolské a školní knihovny. Úzká spolupráce probíhá také mezi knihovnami paměťových institucí (muzeí, galerií a archivů).