PLZEŇ

Termín: 22. května 2018

Místo: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast ekonomiky, investic a majetku JUDr. Marcela Krejsová, starosta obce Plasy Zdeněk Hanzlíček, ředitel Odboru umění, literatury a knihoven MK ČR Mgr. Milan Němeček, Ph.D., ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR PhDr. Vít Richter, studentka Právnické fakulty ZČU a prezidentka Elsa Czech republic Gabriela Vránková, ředitelka Knihovny města Plzně Mgr. Helena Šlesingerová, ředitel Studijní
a vědecké knihovny Plzeňského kraje Mgr. Daniel Bechný.

Diskuzi bude moderovat šéfredaktor časopisu Čtenář PhDr. Jaroslav Císař.