PRAHA

Termín:  6. června 2018 od 14 do 16 hodin 

Místo: Malý sál Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Jako panelisté vystoupí: Petr Bílek (Literární noviny), Eliška Kaplický Fuchsová (zastupitelka hl. m.
Prahy), Ondřej Kolář (starosta m. č. Praha 6), Michal Kryl (Nová škola, o.p.s.), Tomáš Lapáček (IPR),
Tomáš Řehák (MKP), Blanka Skučková (Ministerstvo kultury) a Jan Wolf (radní hl. m. Prahy).

Diskusi bude moderovat Štěpánka Duchková.