ÚSTÍ NAD LABEM

Termín: 27. června 2018, 10 - 12 hod.

Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, konferenční sál (budova A, 2. patro)

Debatovat budou: náměstkyně ministra kultury JUDr. Kateřina Kalistová, náměstek ministra školství
Mgr. Václav Pícl, náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika, vedoucí odboru kultury
a památkové péče Ústeckého kraje PhDr. Adam Šrejber, Ph. D., vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Ústeckého kraje Ing. Dagmar Waicová, děkan pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph. D., ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá, ředitel Městské knihovny Děčín a člen výkonného výboru SKIP Mgr. Ladislav Zoubek, ředitelka Severočeské vědecké knihovny Mgr. Jana Linhartová.

Účast v publiku přislíbili: ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a předseda Ústřední knihovnické rady ČR PhDr. Vít Richter, bývalý ředitel Severočeské vědecké knihovny Ing. Aleš Brožek, starosta obce Brozany nad Ohří a předseda Spolku pro obnovu venkova Ing. Václav Bešta, radní pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje Jitka Sachetová, předseda výboru pro kulturu
a památkovou péči Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Dubský, starostka obce Liběšice a předsedkyně Svazu měst a obcí Ústeckého kraje Alena Knobová.

Moderátor diskuze: předseda SDRUK a ředitel Městské knihovny Praha RNDr. Tomáš Řehák.